Giới thiệu - AST GROUP

AST Group được thành lập từ năm 2016, và cho đến nay đã từng bước cố gắng để phấn đấu để trở thành một trong những công ty cung cấp giải pháp và vận hành, ứng dụng công nghệ trong vận hành. Cung cấp các giải pháp để giải quyết các bài toán liên quan đến chuỗi cung ứng cho từng khách hàng trong nhóm các doanh nghiệp sản xuất và nhà phân phối .

AST Group mang lại giải pháp:

  • Cung cấp giải pháp tối ưu trong chuổi cung ứng cho doanh nghiệp sản xuất với nhà phân phối trong đó đi sâu vào phần vận hành thực tế để mang lại những giá trị thực tiễn liên quan đến kinh tế và chất lượng cho doanh nghiệp sản xuất và các nhà phân phối xuống các cấp độ phân phối khác
  • Tối ưu lộ trình, đường đi và kết hợp song song nhiều phương án giao hàng cho khách hàng.
  • Kho bãi và các nhu cầu lưu trữ sản phẩm.

Phương châm của AST Group:

"Tất cả những gì chúng tôi đang làm là mang đến sự đảm bảo về thành công cho khách hàng của mình"

Tầm nhìn của AST Group:

Doanh nghiệp không chỉ đầu tư vào giải pháp thực thi chuỗi cung ứng bao gồm: quản lý kho và trung tâm phân phối; quản lý vận tải, tối ưu hoạt động vận tải và kho mà doanh nghiệp cần có đội ngũ chuyên gia để tiếp nhận và làm chủ giải pháp. Sứ mạng của giải pháp là phải giúp khách hàng và chính bản thân công ty quản lý hiệu quả, hiệu năng chuỗi cung ứng và AST Group sẽ là người thực hiện sứ mệnh này.

Sứ mệnh của AST Group:

Trở thành 1 tập đoàn đứng đầu trong việc cung cấp các giải pháp Logistics  về vận hành ,giải pháp về đảm bảo hậu cần, các giải pháp hổ trợ cho sự phát triển của các bộ phận trong chuổi cung ứng của mỗi Doanh nghiệp, AST Group sẽ đi cùng doanh nghiệp và thực hiện tất cả những gì có thể làm được để đảm bảo được sự thành công của doanh nghiêp.

BQT AST

avatar
Xin chào
close nav